TRỒNG RỪNG XUÂN LIÊN - ĐỢT 5

Sự kiện sắp tới
Gửi bài viết của bạn


Nhập từ khóa tìm kiếm

TRỒNG RỪNG XUÂN LIÊN - ĐỢT 5

Mời xem lời nhắn theo thời gian góp rừng  

► Đợt 8: 08-02.2022 ► Đợt 7: 03-07.2022 Trang 1|Trang 2 ► Đợt 6: 08.2021 đến 02.2022  Trang 1 | Trang 2 | Trang 3

► Đợt 5: 03-07.2021 ► Đợt 4: 08.2020 đến 02.2021  ► Đợt 3: 05-07.2020   Đợi 2: 03-05.2020  

 Đợt 1: 01-03.2020 

Tại sao nên trồng rừng Xuân Liên?

Đợt 5. Đã trồng rừng vào tháng 08.2021: 5.600 cây

Xem báo cáo trồng rừng: bit.ly/baocaorungxuanlien

enlightenedMời bạn góp cây cho Rừng Bạch Mã, đợt 8, với 80.000đ/cây. Hoạt động trồng rừng này nhằm hồi phục rừng đặc dụng đầu nguồn nghèo kiệt, cải thiện chức năng sinh thái rừng, ứng phó với biến đổi khí hậu, cải thiện sức khỏe, tăng năng xuất màu vụ và tạo ngôi nhà an toàn cho các loài quý hiếm như: Bò tót, Voọc xám, Vượn đen má trắng, Mang Roosevelt (Muntiacus rooseveltorum),  Thông nàng (Podocarpus imbricatus), Sa mu (Cunninghamia konishii) và Pơ mu (Fokienia hodginsii),  Vù hương (Cinnamomum balansae). Các loài cây gỗ lớn bản địa được trồng như:  Lim Xanh, Vù hương, Lát hoa, Sao đen, Sưa... Ngay khi bạn chuyển khoản ủng hộ trồng rừng, tên và lời nhắn của bạn sẽ xuất hiện trong khu rừng này: bit.ly/rungxuanlien. Sau đó, Gaia sẽ tiến hành trồng rừng Xuân Liên vào cuối tháng 03.2023. Bạn sẽ được nhận tin tức về khu rừng trong 4 năm liên tiếp. Xem thông tin đầy đủ tại đây: bit.ly/rungxuanlien

 

enlightened Cách ủng hộ:

yes Cách 1. Chuyển khoản vào Ngân hàng ACB, Tên TK: Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia, Số TK: 111.666.7878. Nội dung: R4- Tên bạn - Số điện thoại - Lời nhắn trên khu rừng (không quá 20 ký tự)

yes Cách 2. Qua ví momo bằng cách quét mã QR trên ảnh bằng camera để ghi nội dung: R4- Tên bạn - Số điện thoại - Lời nhắn trên khu rừng (không quá 20 ký tự).

 

heart Nếu bạn muốn nhận thông tin về RỪNG XUÂN LIÊN, hãy điền form này: bit.ly/nhantinrunggaia 

heartSau 3-5 ngày, không quên xem tên và lời nhắn của mình trên RỪNG XUÂN LIÊN tại: bit.ly/rungxuanlien.

heartMời xem thêm thông tin về chương trình doanh nghiệp trồng rừng cùng Gaia tại đây: bit.ly/doanhnghiepthamgiagaia

enlightened Mục tiêu trồng rừng đợt 9: ít nhất 20.000 cây

enlightened Tổng số cây đã ủng hộ đợt 9: 14.561 cây

enlightened Hạn ủng hộ: 30.07.2023

heart Tổng số cây đã trồng tại rừng Xuân Liên là: 46.730 cây bao gồm:

 • Đợt 1 đã trồng 4.500 cây vào tháng 03.2020
 • Đợt 2 đã trồng 751 cây vào tháng 05.2020
 • Đợt 3 đã trồng 2.350 cây vào tháng 08.2020
 • Đợt 4 đã trồng 9.107 cây vào tháng 03.2021
 • Đợt 5 đã trồng 5.600 cây vào tháng 08.2021
 • Đợt 6 đã trồng 18.416 cây vào tháng 04.2022
 • Đợt 7 đã trồng 6.006 cây vào tháng 08.2022
 • Đợt 8 đã trồng 8.462 cây vào tháng 03.2023

heartLời nhắn của bạn trên khu rừng đợt 5, tháng 08.2021 

Mời xem lời nhắn theo thời gian góp rừng  

► Đợt 8: 08-02.2022 ► Đợt 7: 03-07.2022 Trang 1|Trang 2 ► Đợt 6: 08.2021 đến 02.2022  Trang 1 | Trang 2 | Trang 3

► Đợt 5: 03-07.2021 ► Đợt 4: 08.2020 đến 02.2021  ► Đợt 3: 05-07.2020   Đợi 2: 03-05.2020  

 Đợt 1: 01-03.2020 

Tại sao nên trồng rừng Xuân Liên?

 


Mời xem lời nhắn theo thời gian góp rừng  

► Đợt 8: 08-02.2022 ► Đợt 7: 03-07.2022 Trang 1|Trang 2 ► Đợt 6: 08.2021 đến 02.2022  Trang 1 | Trang 2 | Trang 3

► Đợt 5: 03-07.2021 ► Đợt 4: 08.2020 đến 02.2021  ► Đợt 3: 05-07.2020   Đợi 2: 03-05.2020  

 Đợt 1: 01-03.2020 

Tại sao nên trồng rừng Xuân Liên?

enlightened Cách ủng hộ:

yes Cách 1. Chuyển khoản vào Ngân hàng ACB, Tên TK: Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia, Số TK: 111.666.7878. Nội dung: R4- Tên bạn - Số điện thoại - Lời nhắn trên khu rừng (không quá 20 ký tự)

yes Cách 2. Qua ví momo bằng cách quét mã QR trên ảnh bằng camera để ghi nội dung: R4- Tên bạn - Số điện thoại - Lời nhắn trên khu rừng (không quá 20 ký tự).

 

heart Nếu bạn muốn nhận thông tin về RỪNG XUÂN LIÊN, hãy điền form này: bit.ly/nhantinrunggaia 

heartSau 3-5 ngày, không quên xem tên và lời nhắn của mình trên RỪNG XUÂN LIÊN tại: bit.ly/rungxuanlien.

heartMời xem thêm thông tin về chương trình doanh nghiệp trồng rừng cùng Gaia tại đây: bit.ly/doanhnghiepthamgiagaia

enlightened Mục tiêu trồng rừng đợt 9: ít nhất 20.000 cây

enlightened Tổng số cây đã ủng hộ đợt 9: 14.561 cây

enlightened Hạn ủng hộ: 30.07.2023

heart Tổng số cây đã trồng tại rừng Xuân Liên là: 46.730 cây bao gồm:

 • Đợt 1 đã trồng 4.500 cây vào tháng 03.2020
 • Đợt 2 đã trồng 751 cây vào tháng 05.2020
 • Đợt 3 đã trồng 2.350 cây vào tháng 08.2020
 • Đợt 4 đã trồng 9.107 cây vào tháng 03.2021
 • Đợt 5 đã trồng 5.600 cây vào tháng 08.2021
 • Đợt 6 đã trồng 18.416 cây vào tháng 04.2022
 • Đợt 7 đã trồng 6.006 cây vào tháng 08.2022
 • Đợt 8 đã trồng 8.462 cây vào tháng 03.2023Bài viết khác

HÀNH ĐỘNG NGAY