Tình nguyện viên


Tham gia

Nhập từ khóa tìm kiếm

TÌNH NGUYỆN VIÊN

Cảm ơn bạn đã quan tâm và mong muốn tình nguyện giúp đỡ GAIA và tham gia bảo vệ thiên nhiên. NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN XUẤT SẮC NHẤT CÓ THỂ TRỞ THÀNH THỰC TẬP SINH VÀ SAU ĐÓ CÓ THỂ TRỞ THÀNH CÁN BỘ GAIA. 
Mời bạn đăng ký tham gia tình nguyện tại đây: https://goo.gl/forms/11UxWL8yYIGcXhVP2 . Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn ngay khi có vị trí phù hợp với bạn!

Một lần nữa, GAIA xin nhiệt liệt cảm ơn bạn và hy vọng được làm việc với bạn trong thời gian tới!

 

 

HÀNH ĐỘNG NGAY