Cơ hội nghề nghiệp


Cơ hội nghề nghiệp

Nhập từ khóa tìm kiếm

Gaia đang tìm kiếm một cán bộ Truyền thông giàu kinh nghiệm. Nếu bạn yêu thiên nhiên, chia sẻ các giá trị của Gaia và muốn lan tỏa các giá trị đó đến cộng đồng, hướng tới một tương lai nơi con người sống hòa hợp với thiên nhiên, Nếu bạn là người tích cực, ham học hỏi, tinh thần trách nhiệm cao và tự kỷ luật tốt,Gaia có thể là nơi tuyệt vời để bạn tham gia và cùng kiến tạo các giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Gaia đang tìm kiếm một Cán bộ Gây quỹ giàu kinh nghiệm. Nếu bạn yêu thiên nhiên, chia sẻ các giá trị của Gaia và muốn kết nối các nguồn lực nhằm lan tỏa các giá trị đó đến cộng đồng, hướng tới một tương lai nơi con người sống hòa hợp với thiên nhiên, là người tích cực, ham học hỏi, tinh thần trách nhiệm cao và tự kỷ luật tốt,Gaia có thể là nơi tuyệt vời để bạn tham gia và cùng kiến tạo các giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

HÀNH ĐỘNG NGAY