Sử dụng dịch vụ tư vấn của GAIA


Tham gia

Nhập từ khóa tìm kiếm

SỬ DỤNG DỊCH VỤ TƯ VẤN CỦA GAIA

Trung tâm Gaia cung cấp các dịch vụ tư vấn trong các lĩnh vực hoạt động của Gaia cho mọi tổ chức, dự án, với tư cách cá nhân hoặc tổ chức.

Với kinh nghiệm hoạt động lâu năm trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam của các cán bộ và chuyên gia Gaia, chúng tôi luôn đảm bảo công việc được thực hiện với chất lượng cao nhất, trong thời gian ngắn nhất, với chi phí phù hợp nhất. Phương pháp làm việc khoa học, đáp ứng yêu cầu của dự án và góp phần bảo tồn thiên nhiên. 

Một số hoạt động tư vấn bao gồm:

Xây dựng, thực hiện và giám sát chiến lược giáo dục môi trường tại các Vườn Quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên hoặc đô thị, cho các nhóm đối tượng khác nhau

 1. Xây dựng giáo trình chính khoá, ngoại khoá về giáo dục bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học, chống buôn bán trái phép động vật hoang dã, bảo tồn biển.
 2.  
 3. Thiết kế và tổ chức chương trình tham quan khám phá thiên nhiên cho học sinh, sinh viên, giáo viên, du khách và các cơ quan, tổ chức.
 4.  
 5. Biên soạn, xuất bản tài liệu bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ rừng, bảo tồn biển, bảo vệ động vật hoang dã.
 6.  
 7. Thiết kế và tổ chức các chương trình Trại thiên nhiên cho học sinh, gia đình, tổ chức.
 8.  
 9. Điều tra, giám sát đa dạng sinh học
 10.  
 11. Nâng cao năng lực trong các lĩnh vực trên.

 

HÀNH ĐỘNG NGAY